A Casa Amarela
vakantie-appartement
Welkom - Welcome
Wie zijn wij ? - Who are we?
ACCOMMODATIE
Prijzen-Prices
Faciliteiten - Facilities
Contact
Omgeving-area
Arrangementen-Packages
Wie zijn wij ? - Who are we?

 

Wesley (1977) en Sara (1980) en onze twee dochters Mackenzie (2001) en Alyssa (2003) heten u van harte welkom ! Sinds eind augustus 2009 hebben wij Belgie omgeruild voor het prachtige Portugal .

Het was altijd Wesley zijn grote droom om naar het buitenland te verhuizen en naargelang de jaren verstreken hebben we uiteindelijk na veel wikken en wegen de knoop doorgehakt en beslist om te verhuizen naar Portugal . Waarom Portugal vraagt men vaak . Wij hebben Portugal gekozen omdat het een enorm prachtig land is , de natuur is er nog zo mooi en ongerept en heel divers . Uiteraard heeft ook het betere weer voor ons een rol gespeeld want dat vonden we toch ook belangrijk . Gemiddeld is het hier toch een 5 à 10°C warmer dan in België of Nederland. Wat voor ons ook heeft meegespeeld is de mentaliteit van de bevolking . We vinden het heerlijk dat alles hier wat trager en rustiger verloopt en je merkt hier dat de mensen nog echt tijd voor elkaar maken en dat juist vinden wij prachtig . Uiteraard heeft dit ook zijn nadelen in de zin van amanhã , amanhã (morgen ) en maak je vaak een afspraak waarvan je weet dat die toch niet correct word nageleefd, maar dat nemen we er met plezier bij.

Natuurlijk vonden we het ook erg belangrijk dat de kinderen het naar hun zin zouden hebben want tenslotte hebben zij niet de keuze gemaakt om te verhuizen en als ouder ben je pas gelukkig als je kinderen dat zijn .

We zijn hier nu een jaar en we kunnen toch met zekerheid vertellen dat onze kinderen het hier enorm naar hun zin hebben . Ze hebben zich hier goed aangepast en gaan hier naar school . Ze hebben al vriendinnetjes en spreken al een aardig mondje Portugees .

Uiteraard kunnen mama en papa hier ook meer tijd voor hen maken en dat maakt het natuurlijk ook aangenamer .

Een andere reden waarom we wilden emigreren was om meer tijd met elkaar te kunnen spenderen . Nu is het misschien niet zo zeer meer tijd dat we met elkaar kunnen spenderen maar wel kunnen we zelf bepalen wanneer we die tijd met elkaar willen spenderen en dat maakt het voor ons hier erg aangenaam . Ook heeft Portugal zo veel moois te bieden waardoor we van elk klein uitstapje gewoonweg dubbel genieten . En dat hoeven niet altijd de meest spectaculaire dingen te zijn , dat kan gewoon een simpele wandeling zijn die we maken of een tochtje met de auto door de kleine zandpaadjes maar telkens worden we weer verrast door de prachtige natuur hier .

We zijn ook naar hier gekomen wetende dat we nog veel werk voor de boeg zouden hebben want we hebben geen kant en klare B&B gekocht . We wilden onze B&B zelf opbouwen en er onze eigen toets in stoppen . Dat vraagt uiteraard heel veel werk en daar zijn we het afgelopen jaar volop mee bezig geweest. En we zijn blij te kunnen melden dat ons eerste appartement klaar is. Het is telkens fantastisch geweest om te zien hoe we beetje bij beetje een stukje verder geraakten . We hopen dan ook dat u hier net als wij het gevoel zal hebben dat je in een klein stukje paradijs bent beland . En wij trachten uiteraard u heerlijk te verwennen op dit kleine stukje paradijs .

Wij wensen u een hele prettige vakantie toe!

Tot snel,

Familie Michielsen
Blog Casa Amarela
Wil je graag op de hoogte blijven van onze belevenissen , klik dan
hier


Who are we?

Wesley (1977) and Sara (1980) and our two daughters Mackenzie (2001) and Alyssa (2003) give you a warm welcome!

Since late August 2009, we exchanged Belgium for the beautiful Portugal.
It was always Wesley's dream to move abroad and as the years passed, we have finally, after much deliberation, decided to move to Portugal. 
They often aske why Portugal . We have chosen Portugal because it is a very beautiful country, the scenery is so beautiful and still unspoilt and diverse. Obviously the weather (warmer) was a reason we considered important. On average, it is 5 to 10°C warmer than in Belgium or the Netherlands. What also was an important factor, is the mentality of the population. We love the fact that everything runs a bit slower and more quiet and you notice that people here really have time for each other and we think that's just wonderful. Of course this also has its disadvantages in the sense of amanhã, amanhã (tomorrow) and often you make an appointment of which you know that's not gonna
go how it supposed to go but you'll get used to that .

Of course we found it very important that the kids would found their way here because, after all, they have not made the choice to move and as a parent you are not happy until your children are. We are now here for one year and we can still say with certainty that our children are enjoying themselves enormously. They have adapted well here and they are going to school here. They already have friends and speak quite a bit Portuguese. Naturally, Mom and Dad have more time for them and that makes it all more enjoyable.

Another reason why we wanted to emigrate was that we could spend more time together. Now, it might not be so much more time we spend with each other but we can decide when we want to spend time together and that makes it very comfortable for us here. Portugal has so much beauty to offer and it makes us enjoy double. And it doesn't need to be the most spectacular things that we enjoy, it can just be a simple walk or a trip by car through the narrow sand paths but we are always surprised by the beautiful nature here. 

We also came here knowing that we had much work ahead of us because we didn't buy a finished B&B . We wanted to build our B&B ourselves so we could put our own touch into it . This course requires a lot of work so we spent the past year doing al kinds off different chores . And we're happy to report that our first apartment is ready. It's always been fantastic to see how little by little we've made progress. We therefore hope that you will  feel that you have stumbled upon a little piece of paradise, just like we do. And of course we try to make it as pleasant as we can for you  in this little piece of paradise.

We wish you all a Fantastic holiday!

See you soon,

Family Michielsen