A Casa Amarela
vakantie-appartement
Welkom - Welcome
Wie zijn wij ? - Who are we?
ACCOMMODATIE
Prijzen-Prices
Faciliteiten - Facilities
Contact
Omgeving-area
Arrangementen-Packages
ROMANTISCH ARRANGEMENT- ROMANTIC HOLIDAY
CULTUUR / WANDEL ARRANGEMENT 1- CULTURE / HIKING HOLIDAY 1
CULTUUR / WANDEL ARRANGEMENT 2- CULTURE/HIKING HOLIDAY 2
WANDELARRANGEMENT- HIKING HOLIDAY
arrangement
WANDELARRANGEMENT- HIKING HOLIDAY

Voor iedereen die houdt van mooie afwisselende wandelingen in de prachtige natuur van Midden Portugal hebben wij dit leuke wandelarrangement samengesteld !

Inhoud van het arrangement

- Vervoer van en naar de luchthaven ( Porto) 

Iedere dag :

- Uitgebreid ontbijt
- Een mooie wandeling
- Vervoer en begeleiding bij de wandelingen . 
- Lunch
- Diner


Wandelingen

We proberen u zoveel mogelijk variatie te bieden en we maken daarom verschillende soorten wandelingen . De wandelingen zijn allemaal in de prachtige natuur bij ons in de omgeving maar toch zijn ze allemaal verschillend . We zullen wandelen in verschillende gebergtes en u zal daar ook merken dat elk gebergte zijn specifieke kenmerken heeft . Wij zullen u tevens ook begeleiden bij de wandelingen .De wandelingen variëren in hun lengte maar je mag toch rekenen op een gemiddelde van 10km per wandeling . Daar we in gebergtes gaan wandelen moet je toch enigszins rekening houden met een hoogteverschil . Dit wil zeggen dat we tijdens de wandelingen vaak klimmen . Soms gebeurt dit zonder dat je het zelf merkt maar soms kan het klimmen ook best pittig zijn . Hiervoor is dus enige conditie toch vereist .Uiteraard zullen wij het tempo aanpassen aan onze gasten.
Wij hebben zelf alle wandelingen getest samen met onze kinderen van 7 en 9 jaar en deze waren allemaal goed te doen .

 

Op de dag van aankomst verwelkomen we u met een lekker drankje en nemen we eerst even uitgebreid te tijd om kennis te maken met elkaar en de wandelweek te bespreken . ‘s Avonds zorgen wij voor een lekker diner en daarna kan u uitrusten in uw appartement of nog genieten van een lekker drankje in de bar .

s’ Morgens als we goed zijn uitgerust nemen we eerst nog even de tijd om uitgebreid te ontbijten en vervolgens maken we ons klaar voor de wandeling . Afhankelijk van de wandeling wordt u naar het beginpunt van de wandeling gebracht en met onze begeleiding beginnen we dan aan de wandeling . Onderweg wordt er gepicknickt of lunchen we in een Portugees restaurantje . Tijdens de wandelingen kan er naar wens een pauze worden ingelast om even te rusten en een beetje te drinken of als we een cafeetje tegenkomen is het ook wel eens leuk om gezellig even iets te gaan drinken .

Na de wandeling wordt u weer terug naar onze villa gebracht en krijgt u de tijd om even uit te rusten terwijl wij een heerlijke maaltijd voor u bereiden .
Na de maaltijd kan u desgewenst nog gezellig napraten in de bar of genieten van even te relaxen in uw appartement .
We houden één dag in de week vrij om even uit te rusten en desgewenst kan u dan met ons naar één van de plaatselijke markten gaan .


De prijs voor het wandelarrangement bedraagt 750 € per persoon voor een periode van zeven nachten .

De prijs is inclusief

- Ontbijt
- Lunch
- Diner
- Vervoer van en naar de wandelingen
- Vervoer van en naar de luchthaven (Porto)
- Verblijf in het appartement
- Keukenlinnen
- Badlinnen
- Bedlinnen
- Eindschoonmaak  

!! Dranken bij de maaltijden zijn inclusief .Het geen u overdag en s' avonds in de bar verbruikt is niet bij de prijs inbegrepen .

!! U dient zelf een stevige rugzak mee te nemen waarin u de picknick en of drankjes , fototoestel ,… kan bewaren tijdens de wandeling . Als ook stevige en confortabele schoenen en gepaste kledij zijn aan te raden voor de wandelingen .

Bij deelname van 4 personen wordt de prijs verlaagt naar 595 €/persoon

(Bij deelname van 4 personen wordt het appartement gedeeld door 4 personen . Er zijn twee aparte slaapkamers ter beschikking in het appartement .)

Voor verdere informatie aarzel niet en neem contact op .

Het arrangement zal doorgaan als er twee personen deelnemen .
De datum kan door u worden bepaald

                                 


                   

                    

                   

Hiking holiday

For anyone who loves beautiful varied walks in the beautiful countryside of central Portugal, we have put together this fun hiking package!

Contents of the package

- Transportation to and from the airport (Porto)

every day:   - Breakfast 
                  - A Beautiful walk
                  - Transport and guidance during the walks. 
                  - Lunch
                  - Dinner

Hiking

We try to offer as much variety as possible and we therefore make different kinds of walks.
The walks are all in the beautiful nature in our environment, but they are all different.
We will walk in different mountains and you will notice that all the mountains have there specific characteristics. We will also accompany you with the walks.
The walks vary in their length but you can count on an average of 10km per walk.
As we walk in mountains you have to consider a  slightly height difference . This means that we often climb on the walks. Sometimes this happens without you even notice, but sometimes it can also be quite difficult. That's why any condition is still required.
Of course we will adjust the tempo to our guests.
We have already tested all the walks with our children aged 7 and 9 years and these were all doable .

On the day of arrival we will welcome you with a lovely drink and take first the time to get acquainted with each other . We will discuss the hikings of the week . In the evening we provide you with a nice dinner and then you can relax in your apartment or enjoy a drink in the bar.
In the morning after a good night sleep we first take a little time to have an extensive breakfast and then we get ready for the walk.
Depending on the walk you will be brought to the start of the walk where you will begin to walk with our guidance . On the way we will have or a picnic or lunch in a Portuguese restaurant. During the walks we cantake a pause and have a little drink or if we pas a cafe it's also fun to stop and have a drink there. But we will ajust everything to the wishes of our guests.


After the walk you will be brought back to our house and we give you time to take a break while we prepare a delicious meal for you. After the meal, you can optionally have a pleasant chat in the bar or just enjoy relaxing in your apartment.
We keep one day a week free to take a break and if you would like you can go with us to one of the local markets.

The price for walking package is 750 € per person for seven nights.

The price includes :

- Breakfast
- Lunch
- Dinner
- Transport to and from the walks
- Transport to and from the airport (Porto)
- Stay in the apartment
- Kitchen Linen
- Towels
- Bed linen
- Cleaning

!Drinks with meals are included. What you consume during the day and evening in our bar is not included in the price.

You need to bring a backpack where you can put you're picnic , drinks or camera, ... during the walk. As well comfortable shoes and appropriate clothing are recommended for the hikes.

With the participation of four persons, the price lowers to € 595 / person

With the Participation of 4 persons the apartment will be chared by 4 people.
(There are two separate bedrooms available in the apartment.)

For further information do not hesitate to contact us. 

The packages will continue if we have two participants.
The date can be determined by you. 

The excursions of the packages our subject.